GENEL BAKIŞ

Avrupa ülkeleri, yaşlanan işgücünün demografik sonuçlarıyla mücadele etmenin yollarını bulmaya çalışıyor.

Bu nedenle politika stratejileri (Avrupa 2020 Stratejisi, Avrupa Aktif Yaşlanma Yılı) bireylerin meslek hayatının daha uzun süreli olmasını ve yaşça büyük bireylerin istihdama katılımlarının artmasını teşvik etmektedir. Bu bağlamda, Kıdemli Girişimcilik, emeklilik çağına gelmiş bireylerin ekonomik refahı için gizli kalmış potansiyellerini temsil ediyor gibi görünmektedir.


Yetişkin Eğitimi, yaşça büyük bireylerin işgücü piyasasına katılımını artırmak için faydalı bir yol olacaktır. Bununla birlikte, 55-64 yaşındaki bireylerin öğrenmeye katılma olasılıkları 25-34 yaşındaki genç yetişkinlere göre üç kat daha azdır.


Yetişkin eğitimine katılımın önündeki engellerle etkili bir şekilde mücadele etmek, kıdemli öğrenicilerin uygun beceri kazanma fırsatlarına yeniden erişmelerini sağlamayı gerektirir. Kıdemli öğrenicileri uygun araç, kaynak ve motivasyonla güçlendirmek, projenin temel amaçlarından biridir.

AMAÇLAR

SILVER UP projesinin amacı yetişkin eğitimi aracılığıyla kıdemli girişimciler için sosyal inoyasyonu desteklemek amacıyla kıdemli mentörler yetiştirecek dijital çözümler ve yenilikçi ürünler geliştirmektir.


Yaşça büyük yeni girişimcileri veya serbest çalışanları sosyal inovasyon aracılığıyla daha sürdürülebilir işler geliştirebilmeleri konusunda destekleyebilmeleri için kıdemliler mentörlük becerilerini geliştirmeleri için desteklenecektir.

Mentörlük eğitimi alan kıdemliler, kendi kişisel uzmanlıkları ve sürdürülebilir iş geliştirme potansiyelleri konusunda açıklık kazanacaklardır.

Bu amaçla SILVER UP Projesi, Fransa, İspanya, İrlanda, Portekiz ve Türkiye’den sosyal girişim, kamu kurumu ve üniversite gibi kurumları içeren yetişkin eğitimi ve kıdemli girişimcilik alanında uzman 6 kuruluşu bir araya getirmektedir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

Yetişkin
Eğitimcileri

Kıdemli Mentörler ve Kıdemli Girişimciler

Diğer
Paydaşlar

Proje amaçlarına ulaşmak için çeşitli araçlar geliştirilecektir:

• Sosyal İnovasyonu Desteklemek için Kıdemli Girişimcilere Yönelik Mentörlük Becerileri Yeterlilik Çerçevesi

• Silver Up Çevrim İçi Açık Öğrenme Materyalleri Platformu

• Kıdemli Girişimciler İçin Sosyal İnovasyon Mentörlük Programının Uygulanmasına Yönelik Metodolojik Çerçeve

PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI