PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI

Proje amaçlarına ulaşmak için çeşitli araçlar geliştirilecektir:

Sonuçlar 1

Sosyal İnovasyonu Desteklemek için Kıdemli Girişimcilere Yönelik Mentörlük Becerileri Yeterlilik Çerçevesi

Sonuçlar 2

Silver Up Çevrim İçi Açık Öğrenme Materyalleri Platformu


Sonuçlar 3

Kıdemli Girişimciler İçin Sosyal İnovasyon Mentörlük Programının Uygulanmasına Yönelik Metodolojik Çerçeve